Flyttbidrag


Har du varit arbetslös under en längre tid och nu hittat ett passande jobb på annan ort? I så fall kan du uppfylla de krav som krävs för att få flyttbidrag, vilket är en hjälp som man kan få från Arbetsförmedlingen. Om man står inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och får jobb på annan ort, dit det inte är pendlingsavstånd, kan man få flyttbidrag för att kunna ta detta jobb. Man kan även få flyttbidrag om man får jobb utomlands, inom EU/ESS.

Det finns dock ett par villkor för att kunna få bidraget. Ett av dem är att man ska vara minst 25 år och arbetslös, eller ligga i riskzonen för att bli av med jobbet, och inte verka kunna få jobb där man bor. Det gäller däremot inte om man tidigare bara har studerat och inte haft något jobb än. Ett annat krav är att man ska ha varit inskriven som arbetssökande i minst fyra veckor och att den nya anställningen är minst ett halvår. Om alla krav uppfylls kan man ansöka om ett flyttbidrag för att kunna flytta sitt bohag till orten där man har fått jobb. Det maximala beloppet man kan få är 20 000 kronor.

Att flytta hela sitt bohag kan kosta en del, men om man gör hela jobbet själv (eller med hjälp av vänner och bekanta) kan man komma billigt undan. Om man ska flytta sitt bohag till en annan ort kan det dock kännas lite krångligt och svårt att göra på egen hand, och då är en flyttfirma en bra hjälp. Har man däremot varit arbetslös en längre tid och vill flytta till en annan ort på grund att man har fått jobb där kan det kännas svårt eftersom flytthjälp kostar en del. Det är just den problematiken som Arbetsförmedlingen har tagit tag i och insett att ett flyttbidrag kan bidra till att man med lite hjälp kan ta ett jobb som annars hade varit omöjligt.

För att kunna få flyttbidrag måste man ansöka om detta i förväg.